Termowizja - Przemysł, Instalacje

Kompleksowe badania termowizyjne oraz  regularne inspekcje  termograficzne obiektów pozwolą na wykrycie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i finansów Państwa firmy.

Podstawowym celem badań termograficznych wykonywanych w zakładach przemysłowych jest ograniczenie ilości i czasu przestojów remontowych. Systematyczna kontrola przy użyciu kamery termowizyjnej pozwoli przewidzieć i zapobiec wielu problemom (wypadki, awarie, zniszczenie elementów, koszty przestojów zakładu). Pozwoli służbom utrzymania ruchu optymalnie dobrać czas konserwacji i wymiany zużywających się elementów.  


Przykładowe zastosowania badań, pomiarów i  analiz termowizyjnych:


BADANIA RUROCIĄGÓW NAPOWIETRZNYCHBADANIA RUROCIĄGÓW NAPOWIETRZNYCH
Termograficzne badania rurociągów napowietrznych mają na celu rozpoznanie stanu izolacji i są ważnym składnikiem diagnozy przed remontowej lub badań powykonawczych. Badania rurociągów napowietrznych wykonywane są w nocy, najlepiej przy pełnym zachmurzeniu, ustabilizowanej temperaturze powietrza, prędkości wiatru poniżej 2m/s i bez opadów.BADANIA W ELEKTROENERGETYCEBADANIA W ELEKTROENERGETYCE
Dzięki badaniom termowizyjnym kontrola stanu technicznego elementów elektroenergetycznych stała się możliwa przy uruchomionych urządzeniach, bez konieczności wstrzymywania procesów technologicznych. Badania takie pozwalają wykryć zagrożenie awarii na długo przed zniszczeniem elementu i przerwą w pracy zasilanych urządzeń. POMIARY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYMPOMIARY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM
Termografia w przemyśle chemicznym to przede wszystkim wykrywanie wad wymurówek, wad izolacji zewnętrznych oraz kontrola  i regulacja procesu technologicznego.
BADANIA RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCHBADANIA RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH
Badania termograficzne rurociągów podziemnych polegają na obserwacji kamerą termowizyjną powierzchni ziemi nad kanałem, pieszo lub z podnośnika koszowego. Celem badań jest głównie określenie stanu izolacji cieplnej rurociągu i ewentualne wykrycie wycieków. Na stan termiczny badanej powierzchni obok  temperatury wody w rurociągach, ich średnic i stanu izolacji mają wpływ: głębokość zalegania, rodzaj i wilgotność gruntu, istnienie punktów stałych, stan nasłonecznienia w ciągu dnia.WEWNĘTRZNE INSTALACJE CIEPŁOWNICZE, CHŁODNICZE I TECHNOLOGICZNEWEWNĘTRZNE INSTALACJE CIEPŁOWNICZE, CHŁODNICZE I TECHNOLOGICZNE
Straty energii cieplnej na przesyle czynnika wynikają ze źle dobranej lub wadliwej izolacji rurociągu. Analiza termogramów wykonanych na trasie rurociągu pozwala dokładnie określić miejsca występowania wad izolacji oraz ewentualnych nieszczelności.  
URZĄDZENIA MECHANICZNEURZĄDZENIA MECHANICZNE
Ruchome elementy urządzeń mechanicznych podczas pracy nagrzewają się. Skala przyrostu temperatury oraz szybkość nagrzewania mogą świadczyć o wadach elementu. Dzięki systematycznym badaniom termowizyjnym jesteśmy w stanie przewidzieć miejsca potencjalnych awarii.